vieclamphuquoc, việc làm phú quốc, việc làm khách sạn phú quốc, viec lam phu quoc

Chính sách sử dụng

Hiểu rõ về Chính sách bảo mật của chúng tôi

Quy định về chính sách bảo mật của chúng tôi bao gồm thông tin, cookie … được cập nhật tại trang chính sách bảo mật . Vui lòng nắm rõ chúng. Mọi thông tin khác chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

Không được trỏ siêu liên kết bên trong bài viết

Chúng tôi cho phép điều hướng 01 liên kết duy nhất về trang website chính thức của doanh nghiệp tại trang cập nhật thông tin tài khoản.

Mọi liên kết bên trong bài viết (ngoại lệ: google drive, email, pdf file) sẽ được hiểu là vi phạm chính sách sử dụng của chúng tôi.

Thông tin bạn đăng lên, chúng tôi không chịu trách nhiệm

Các thông tin tuyển dụng của bạn đăng lên bao gồm sai lệch email, số điện thoại, sai lệch nội dung tuyển dụng… chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Vậy nên, hãy kiểm tra kỹ một lần nữa trước khi đăng.

Khi đã chọn Đồng Ý với chính sách sử dụng của tuyendung.today

Khi đã chọn vào đồng ý tức là bạn đã hiểu và tuân thủ quy định của chúng tôi về chính sách sử dụng, điều khoản, điều kiện, giá… chúng tôi sẽ chỉ xem xét bồi thường khi lỗi thuộc về trang web của chúng tôi. Mọi hoạt động trên website đều có ghi lại lịch sử (log). Do đó bạn có thể yên tâm sử dụng.

Liên hệ với chúng tôi tại trang liên hệ, để được hỗ trợ thêm.

(đang cập nhật…)